// PHP5 fix require_once("../includes/php5fixed.php"); osCommerce
Shopping cart is empty
Γλώσσες 
English Greek 
Νομίσματα 
 Όροι χρήσεως
 Όροι ασφάλειας
 Αποστολές & επιστροφές
0 item(s) in your shopping cart
Αναζήτηση 
advanced
Κατηγορίες 
Όροι Χρήσης
Παρακάτω ακολουθούν νομικοί όροι με τους οποίους και συμφωνώ : Πληροφορίες περί ιδιοκτησίας . Συμφωνείτε ότι όλο το περιεχόμενο που εμφανίζεται στον ιστοχώρο, που περιλαμβάνει, τα εμπορικά σήματα, τις σημάνσεις υπηρεσιών, τις εμπορικές φίρμες , τις γραφικές παραστάσεις , τις εικόνες, το κείμενο, τους ακουστικούς συνδετήρες, τις εικόνες κουμπιών, και το λογισμικό υπολογιστών, είναι ιδιοκτησία της GANTERIE HELLENIQUE << TAXTAZIS >> ή συνεργατών και προμηθευτών της , και προστατεύοναι από τους διεθνείς νόμους και συνθήκες. Στους χρήστες χορηγείται η άδεια να κοιτάξουν βιαστικά και να χρησιμοποιήσουν την περιοχή GANTERIE HELLENIQUE << TAXTAZIS >> για τον προοριζόμενο σκοπό τους, ο οποίος είναι η λιανική χρήση μόνο ως καταναλωτής. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, που περιλαμβάνει και που δεν περιορίζεται στην αναπαραγωγή, την τροποποίηση, τη διανομή, τη μετάδοση, την αναδημοσίευση, την αφαίρεση, τη διαγραφή, την προσθήκη, την επίδειξη, ή την απόδοση του περιεχομένου σε αυτήν την περιοχή ή την εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο οποιoδήποτε από το περιεχόμενο αυτού του ιστοχώρου, εν μέρει ή στο σύνολο, είναι αυστηρά απαγορευμένη. Εκτός από όπως ρητώς εγκρίνεται εγγράφως, η χρήση ή η κακή χρήση οποιονδήποτε εμπορικών σημάτων, σημάνσεων υπηρεσιών, εμπορικής φίρμας , λογότυπων, κειμένου, εικόνων, γραφικής παράστασης, πνευματικής ιδιοκτησίας ή περιεχομένου από αυτόν τον ιστοχώρο είναι αυστηρά απαγορευμένη. H GANTERIE HELLENIQUE << TAXTAZIS >> δεν χορηγεί, επαγωγικώς, ή ειδάλλως, οποιοδήποτε άδεια ή δικαίωμα να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, ή σήμανση υπηρεσιών, ή εμπορικής φίρμας ή το λογότυπο, ή το περιεχόμενο που επιδεικνύεται σε αυτόν τον ιστοχώρο, χωρίς την προγενέστερη γραπτή συγκατάθεση της GANTERIE HELLENIQUE << TAXTAZIS >>. Η GANTERIE HELLENIQUE << TAXTAZIS >> απαγορεύει τη χρήση του λογότυπου GANTERIE HELLENIQUE << TAXTAZIS >> ως σύνδεση προς οποιοδήποτε ιστοχώρο εκτός αν δημιουργώντας μια τέτοια σύνδεση εγκρίνεται εκ των προτέρων από την GANTERIE HELLENIQUE << TAXTAZIS >> εγγράφως. Οι καταχωρημένες και μη καταγεγραμμένες ιδιόκτητες πληροφορίες είναι πλήρως κύριες της GANTERIE HELLENIQUE << TAXTAZIS >> και οι χορηγούμενες άδειες , και, επομένως, είστε υπεύθυνοι για την παράβαση ή την κατάχρηση ή άλλη νομική δράση κατά το μεγαλύτερο μέρος του νόμου , εάν κάνετε κακή χρήση αυτού του ιστοχώρου ή με οποιαδήποτε μορφή να αναφέρεστε σε αυτόν . Αρμοδιότητα Συμφωνείτε ότι οι νόμοι της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ κυβέρνησης θα διέπουν αυτές τις αποκηρύξεις - όρους και διατάξεις, χωρίς εφαρμογή από οποιεσδήποτε αρχές των συγκρούσεων των νόμων. Επιπλέον, συμφωνείτε με την αποκλειστική αρμοδιότητα του ανώτερου δικαστηρίου της Αθήνας –Ελλάδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στον ιστοχώρο μας και στις αποκηρύξεις – όρους , και διατάξεις που τον διέπουν , οποιαδήποτε στιγμή. Παράνομη συμπεριφορά Συμφωνείτε ότι είναι απαγορευμένη η ταχυδρόμηση ή η διαβίβαση στον ιστοχώρο της GANTERIE HELLENIQUE << TAXTAZIS >> οποιουδήποτε παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, άσεμνου, σκανδαλώδους, εμπρηστικού, πορνογραφικού ή βέβηλου υλικού, ή οποιουδήποτε άλλου υλικού που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη βάσει του νόμου. Η GANTERIE HELLENIQUE << TAXTAZIS >> διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμοσθούν όλες οι διαθέσιμες θεραπείες των νόμων και της δικαιοσύνης για τις παραβιάσεις αυτών των όρων και διατάξεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να εμποδιστεί η πρόσβαση από μια ιδιαίτερη διεύθυνση του Διαδικτύου σε αυτόν τον ιστοχώρο. Περιορισμένη διαθεσιμότητα και τιμή Στο γεγονός ότι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία παρατίθεται σε μια ανακριβή τιμή λόγω τυπογραφικού λάθους ή λάθους στις πληροφορίες τιμολόγησης που παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές μας, η GANTERIE HELLENIQUE << TAXTAZIS >> θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει οποιεσδήποτε παραγγελίες που τοποθετούνται για το προϊόν ή την υπηρεσία που απαριθμείται στην ανακριβή τιμή. Η GANTERIE HELLENIQUE <> θα έχει το δικαίωμα να περιορίσει τον αριθμό στοιχείων που αγοράζονται μέσω του ιστοχώρου μας. Η GANTERIE HELLENIQUE << TAXTAZIS >> θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία , είτε η διαταγή έχει επιβεβαιωθεί ή όχι και η πιστωτική κάρτα σας έχει χρεωθεί . Εάν η πιστωτική κάρτα σας έχει χρεωθεί ήδη για την αγορά και η παραγγελία σας ακυρωθεί , η GANTERIE HELLENIQUE << TAXTAZIS >> θα προβεί αμέσως σε πίστωση στον λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας με το ποσό της ανακριβούς τιμής. Ανήλικοι Η GANTERIE HELLENIQUE << TAXTAZIS >> δεν εμπορεύεται εσκεμμένα ή δεν ζητά εσκεμμένα πληροφορίες από ανηλίκους. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες μας, και δεν επιθυμούμε οι ανήλικοι να υποβάλουν οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες σε μας. Εάν είστε ανήλικος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία μόνο υπό την επίβλεψη των γονέων ή των κηδεμόνων σας . Αυτός ο ιστοχώρος λειτουργει υπό την εποπτεία της : GANTERIE HELLENIQUE << TAXTAZIS >> KIOYTAXIAS 1 , Βύρωνας Αθήνα 16231 Ελλάδα Η GANTERIE HELLENIQUE << TAXTAZIS >> είναι το εμπορικό σήμα της Αναστάσιος Ιωάν. Ταχτατζής . Όλα τα τα άλλα εμπορικά σήματα, τα ονόματα προϊόντων, και ονόματα και λογότυπα επιχείρησης που εμφανίζονται στον ιστοχώρο της GANTERIE HELLENIQUE << TAXTAZIS >> είναι η ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Παρακαλώ αναφερθείτε στη νομική δήλωση για τους όρους της χρήσης. Συγκατάθεση Με την πρόσβαση, το ξεφύλλισμα ή/και τη χρησιμοποίηση αυτού του ιστοχώρου, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει ,συμφωνείτε και δεσμεύεσθε από αυτούς τους όρους και διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής και της πολιτικής ανταλλαγών μας, και εσείς συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με όλους τους εφαρμόσιμους νόμους και τους κανονισμούς. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, παρακαλώ μην χρησιμοποιήστε τον ιστοχώρο μας. Λήξη της χρήσης αυτού του ιστοχώρου Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε ανάρμοστη χρήση αυτού του ιστοχώρου, που κακοποιεί την υλική ή την πνευματική ιδιοκτησία , ή καθόλα ψευδής, καταχρηστική ή η ειδάλλως παράνομη δραστηριότητα , θα συντρέξει λόγο για τη λήξη του δικαιώματός σας στην πρόσβαση, στον ιστοχώρο της GANTERIE HELLENIQUE << TAXTAZIS >>. Η GANTERIE HELLENIQUE << TAXTAZIS >> διατηρεί το δικαίωμα να ακυρωθεί η πρόσβασή σας στον ιστοχώρο της και στο περιεχόμενό του και την χρήση του , οποιαδήποτε στιγμή , με ή χωρίς ειδοποίηση κατά την κρίση της . Χρήσης σας.
  Συνέχεια  
Bestsellers 
01.6300407
02.700
03.6170001
04.6170006
05.6200020
06.6080011
07.6050011
08.6160007
09.6100011
10.6000411